Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, PRODAV DECOR CENTER SRL are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra.

– Datele dumneavoastra personale vor putea fi utilizate de catre PRODAV DECOR CENTER SRL pentru  confirmarea comenzilor, informarea prin e-mail, mesaje scrise (SMS), posta sau alte mijloace de comunicare despre actiunile ulterioare si realizarea de rapoarte statistice.
– Datele dumneavoastra personale vor putea fi transmise autoritatilor in drept cu scopul verificarii tranzactiilor comerciale sau altor autoritati in drept pentru efectuarea oricaror verificari justificate in baza legii.
– Datele furnizate de catre clienti sunt strict confidentiale.  PRODAV DECOR CENTER SRL se angajeaza in fata clientilor sai sa nu furnizeze aceste date unor terte persoane sau companii si sa le utilizeze strict pentru uzul relatiei de afaceri dintre client si PRODAV DECOR CENTER SRL

– Acest site foloseste masuri de securitate impotriva pierderii, alterarii sau folosirii gresite a informatiilor care se afla in controlul nostru.
– PRODAV DECOR CENTER SRL se obliga sa respecte drepturile dumneavoastra conferite de Legea 677/2001, iar la cererea dumneavoastra  se obliga: sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date; sa inceteze prelucrarea datelor dumneavoastra personale.

-PRODAV DECOR CENTER SRL respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, precum si a Ordonantei nr. 130/2000 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta cu modificarile ulterioare. Printre aceste drepturi se numara (enumerarea neavand un caracter limitativ):
a. dreptul de a cere PRODAV DECOR CENTER SRL sa confirme daca prelucreaza sau nu datele dumneavoastra personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an;
b. dreptul de a cere PRODAV DECOR CENTER SRL rectifice, actualizeze, blocheze sau sterge, in mod gratuit, acele date furnizate a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001;
c. dreptul de a cere PRODAV DECOR CENTER SRL inceteze, in mod gratuit, prelucrarea datelor sale personale;
d. dreptul de a cere PRODAV DECOR CENTER SRL inceteze expedierea de mesaje promotionale.Orice astfel de cerere/notificare se va data, semna si trimite de catre persoana inscrisa in bazade date prin e-mail la adresa clienti@tapet-deco.ro

ORICE INCERCARE DE A ACCESA DATELE PERSONALE ALE ALTUI UTILIZATOR SAU DE A MODIFICA CONTINUTUL SITE-ULUI www.tapet-deco.ro SAU DE A AFECTA PERFORMANTELE SERVERULUI PE CARE RULEAZA SITEUL www.deco24.ro, VA FI CONSIDERATA O TENTATIVA DE FRAUDARE A SITE-ULUI SI VA PUNE IN MISCARE CERCETAREA PENALA IMPOTRIVA ACELUIA SAU ACELORA CARE A(U) INCERCAT ACEST FAPT.